ORTO PARISI | اورتو پاریسی

اورتو پاریسی
برند ایتالیایی اورتو پاریسی یک برند عطری نیش که در سال 2014 میلادی توسط الساندرو گوآلتیری تأسیس شد. او در مورد برند این گونه می گوید: این پروژه از نظر من همانند باغی است که خودم آن را کاشته ام، از آن مراقبت کرده ام، محصولات را در آن کشت و سپس برداشت کرده ام. او معتقد است که بدن ما همانند باغی است که عطر و بوی آن، آینه ای حقیقی از روح ماست. الساندرو عطرهای این برند را به پدربزرگ خود وینچِنزو پاریسی و تمامی کسانی تقدیم می دارد که از فرصت موجود برای کسب تجربه و پراکندن رایحه زندگی، بهترین بهره را برده اند.

https://www.ortoparisi.com/

نمایش دادن همه 8 نتیجه